Intro to Data Science

สอนโดย คุณหลิน กนกกร ประสงค์ธนกิจ

Microsoft Certified Trainer มีประสบการณ์สอนเเละทำงานด้าน Data Analytics มากกว่า 5 ปี

คอร์สนี้เรียนอะไรบ้าง

คอร์ส Workshop นี้เหมาะสำหรับ

สอบถามรายละเอียดหรือจองคิวการอบรม

หากบริษัทของคุณสนใจหลักสูตรหรือคอร์สของเราแบบ In-house Onsite Training สามารถสอบถามรายละเอียดการอบรมไลน์ ไอดี : @davoy​​

รีวิวจากผู้เรียนของเรา