ทำไมเทคโนโลยีจีน ถึงยังสู้สหรัฐไม่ได้

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ต้องอาศัยชิ้นส่วนสำคัญหนึ่งคือ microchip หรือชิปขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นหัวใจของระบบ

Moore’s Law และการพัฒนา Microchip

Gordon Moore ผู้ร่วมก่อตั้ง Intel ได้เสนอ Moore’s Law ซึ่งเป็นกฎที่บอกว่าจำนวน transistor ที่อยู่ใน microchip จะเพิ่มเป็นสองเท่าทุกๆ สองปี กฎนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเทคโนโลยีชิปอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องเร่งผลิตชิปที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ

การผลิตชิปแบบ Fabless

ในการที่จะตาม Moore’s Law ให้ทัน บริษัทต่างๆ เริ่มหันมาผลิตชิปแบบ fabless ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่ผลิตชิปจะทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียว ในขณะที่บริษัทที่ออกแบบชิปจะทำหน้าที่ออกแบบอย่างเดียว ตัวอย่างของบริษัทที่ออกแบบชิปได้แก่ AMD, Intel และ Nvidia ซึ่งบริษัทเหล่านี้ใช้บริการผลิตชิปจากโรงงานของ TSMC

TSMC และ Samsung ในอุตสาหกรรมชิป

TSMC หรือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ถูกก่อตั้งโดย Morris Chang และปัจจุบันถือครองส่วนแบ่งการตลาดในการผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งอยู่ในไต้หวัน นอกจาก TSMC แล้ว มีเพียงแค่ Samsung ที่สามารถผลิตชิปได้ค่อนข้างล้ำสมัย

การซื้อเครื่องจักรใหม่ให้ทันสมัย

Moore’s Law ทำให้ทั้งโรงงานและบริษัทชิปต้องมีการซื้อเครื่องจักรใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น เครื่องจักรที่ใช้ในการทำชิปถูกผลิตมาจากบริษัทเดียวคือ ASML ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรสำหรับการผลิตชิป

อุตสาหกรรมชิปในจีน

แม้ว่าอุตสาหกรรมชิปในจีนจะเริ่มมีการพัฒนา แต่ยังห่างไกลจากระดับโลกมาก เนื่องจากการปฏิวัติในอดีตทำให้วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชะงักลง นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ในจีน เช่น Huawei ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีชิปให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในโลก ได้ถูกกดดันจากสหรัฐอย่างหนัก

Trade Wars และการกดดันจากสหรัฐ

สหรัฐได้ใช้มาตรการกดดันให้บริษัทต่างๆ ห้ามผลิตชิปหรือส่งชิปที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้จีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Trade Wars หรือสงครามการค้า ความขัดแย้งนี้ทำให้จีนต้องพยายามพัฒนาเทคโนโลยีชิปด้วยตนเอง แต่ยังไม่สามารถไล่ตามเทคโนโลยีของสหรัฐได้ทัน

บทบาทของไต้หวันในสงครามเทคโนโลยี

เหตุผลที่สหรัฐต้องหนุนหลังไต้หวันอย่างหนักก็เพราะว่าไต้หวันเป็นที่ตั้งของ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปที่สำคัญที่สุดในโลก จีนจึงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามกับไต้หวันเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้การผลิตชิปหยุดชะงักและกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เทคโนโลยีชิปของจีนยังไม่สามารถสู้กับสหรัฐได้ในปัจจุบัน แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าจีนจะสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไรในอนาคต

จากหนังสือเรื่อง Chip Wars
Ref:
https://thailand.kinokuniya.com/bw/9781398504103
https://ourworldindata.org/moores-law
https://www.investopedia.com/terms/m/mooreslaw.asp

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post