Blog & News

Analytics-TH

เทคนิคในการทำกราฟ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการอธิบายดาต้าของคุณให้คนอื่นฟัง นั่นคือการทำกราฟออกมาให้กราฟช่วยอธิบาย จริงๆแล้วการทำกราฟไม่เพียงจะช่วยคุณเล่าเรื่องที่จะนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังจะช่วยคุณให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นด้วย

ในการทำกราฟ นอกจากการรู้จักกราฟแบบต่างๆแล้ว เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จัก ‘Semiology of Graphic’ ซึ่งหลายๆคนมักจะมองข้าม ซึ่งคือการนำส่วนประกอบต่างๆของกราฟ มาใช้อธิบายส่วนต่างๆของดาต้า