Blog & News

pen business eyewear research
Analytics Implementation-TH

การทำ Dashboard จากโปรแกรมบัญชี Express

หนึ่งในโปรแกรมบัญชีที่เป็นที่นิยมในบริษัทรุ่นเก่า คือโปรแกรมบัญชี Express ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ (ทางการบัญชี) และมีการใช้งานมายาวนาน แต่ปัญหาหนึ่งของการใช้โปรแกรมบัญชี Express คือ ไม่สามารถนำข้อมูลออกมาได้ ทำให้เราไม่สามารถนำข้อมูลที่เก็บมายาวนาน มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับทางธุรกิจได้เลย