การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คือการจัดเก็บสินค้า รวมไปถึงการดูแลและติดตามสินค้าในคลัง โดยในการจัดการสินค้าคงคลังนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลและรายละเอียดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกจำนวนสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ระยะเวลาสั่งสินค้าจาก Supplier และการนำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สินค้านั้นถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา

เรียกได้ว่าการจัดการสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จะเห็นได้ว่างานและข้อมูลในส่วนของ Inventory หรือสินค้าคงคลังได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนคำสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง นำสินค้าเข้ามาเก็บและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่เข้ามา ไปจนถึงการนำส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด้วยรายละเอียดและข้อมูลที่มากมาย ทำให้มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือการทำงานในส่วนของ Inventory และหนึ่งในนั้นคือแดชบอร์ดนั่นเอง

Inventory Dashboard คืออะไร?

Inventory Dashboard หรือแดชบอร์ดสินค้าคงคลัง คือแดชบอร์ดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองงานในฝั่ง Inventory เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Inventory Dashboard จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนของ Inventory และนำเสนอข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพที่สวยงาม เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว

ทำไม Inventory Dashboard จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ?

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังนั้นมีข้อมูลและรายละเอียดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายขาย เป็นต้น การที่องค์กรใช้งาน Inventory Dashboard จะช่วยประหยัดเวลาด้วยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่องานในด้าน Inventory ไว้ในที่เดียว ทำให้มีความสะดวกและเห็นมุมมองของข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลในภาพรวม หรือหากต้องการเจาะจงไปในที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็สามารถทำได้

นอกจากนี้แดชบอร์ดที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ ยังช่วยลดเวลาในการทำรายงานลงไปด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อข้อมูลได้ใกล้เคียงกับระดับ Real Time ซึ่งจะช่วยเหลือให้สามารถทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอรายงานประจำเดือนอีกต่อไป

ประโยชน์ของ Inventory Dashboard

  • สำรวจตัวเลขที่มีสำคัญต่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว: ไม่ว่าจะเป็นปริมาณมูลค่าและจำนวนของสินค้าคงคลัง อัตราการหมุนเวียนสินค้า (Inventory Turnover Ratio) สภาพคล่องของสินค้าคงคลัง มูลค่าที่เสียไปจากสินค้าที่มีปัญหา และค่าเสียโอกาสต่าง ๆ
  • มองเห็นข้อมูลในมุมมองที่หลากหลาย: ข้อมูลใน Visualize ต่าง ๆ มีความ Interactive รวมถึงยังสามารถเลือกดูข้อมูลที่สนใจไม่ว่าจะต้องการมุมมองที่ละเอียดขึ้น หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวมก็ทำได้ด้วยการปรับ Slicer ที่มีหน้าที่กรองข้อมูล
  • เห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดการสินค้าคงคลัง: Inventory Dashboard ยังทำให้ผู้ใช้ได้เห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความเกี่วข้องกัน เช่น การที่สินค้าประเภทหนึ่งมีสภาพคล่องลดลงมีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อสภาพคล่องสินค้าประเภทนั้น
  • มองเห็นปัญหาและโอกาสได้อย่างชัดเจน: เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง หากปัญหาไหนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นอุปสรรค รวมถึงยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายในส่วนการจัดการสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุง เพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง นอกจากนี้การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังยังมีส่วนในการลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

หากองค์กรต้องการมี Inventory Dashboard จะเริ่มต้นได้อย่างไร?

ในการทำ Inventory Dashboard นั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เอื้อต่อการนำไปสร้างประโยชน์ได้ เพราะหากข้อมูลนั้นมีอยู่น้อยเกินไปหรือข้อมูลขาดหายไม่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพของแดชบอร์ดที่ทำออกมาก็จะลดลงตามไปด้วย 

นอกจากนี้การทำแดชบอร์ดยังต้องอาศัยความเข้าใจและความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล พื่อที่จะนำข้อมูลดิบไปสกัดออกมาเป็นแดชบอร์ดที่นำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าต่อองค์กร นอกจากนี้แดชบอร์ดที่ดีไม่ใช่เพียงแค่มีข้อมูลเป็นรูปภาพสวยงาม แต่ควรจะถูกออกแบบมาโดยให้ความสำคัญแก่ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการ Clean Data หรือการเชื่อมต่อข้อมูลให้สามารถแสดงผลได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการออกแบบแดชบอร์ดให้เหมาะสมแก่วัตถุประสงค์และธรรมชาติของธุรกิจซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ทาง Davoy ยินดีให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับ Davoy ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีความพร้อมและประสบการณ์ในด้าน Data มากน้อยแค่ไหน Davoy ก็ยินดีเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะเปลี่ยน Data ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจของคุณ