AI Disruption คืออะไร ?

ในปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่ผู้คนในวงกว้าง ไม่เพียงแต่องค์กรใหญ่และธุรกิจที่หันมาใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ผู้คนทั่วไปก็นำ AI นี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย

 AI ได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำงานที่สำคัญอย่างมากที่เริ่มเข้าถึงทุกด้านของชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ, อุตสาหกรรม, การศึกษา, การแพทย์, หรือในชีวิตประจำวัน เราเห็นการนำ AI มาใช้มากมายและกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราเองอย่างรวดเร็วถึงขั้นมีคนนิยามว่ายุคนี้คือยุค AI Disruption จนทำให้เกิดความกลัวที่ว่า “AI จะมาแย่งงานมนุษย์” หรือถึงขั้น “AI จะมายึดครองโลก” แบบภาพจำในภาพยนตร์ดังหลาย ๆ เรื่องที่นำเสนอให้ AI เป็นตัวร้าย แต่ในความเป็นจริงนั้นจะเหมือนอย่างที่หลายคนกลัวกันหรือไม่ วันนี้เราจะไปหาคำตอบกัน

 

AI Disruption

คำว่า Disruption แปลตรงตัวว่า “การหยุดชะงัก” แต่มักจะถูกใช้ในบริบทที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ AI Disruption จึงเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายกระบวนการที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในสาขาหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีความรุนแรงและรวดเร็วเหนือความคาดหมาย เกิดขึ้นเมื่อ AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่เคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 

AI Disruption สามารถเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรม เช่น:

ธุรกิจและการเงิน: AI สามารถทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและการจัดการการลงทุน

สุขภาพ: การใช้ AI ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์และช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือการติดตามสุขภาพผู้ป่วย

การบริการลูกค้า: Chatbots และ Virtual Assistants ที่ใช้ AI สามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าและการทำธุรกิจออนไลน์

การผลิตและโรงงาน: AI สามารถใช้ในการจัดการโรงงานและกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

การขนส่งและโลจิสติกส์: การใช้ AI ในการวางแผนเส้นทางและการจัดการการขนส่งสินค้า

 

AI Disruption สามารถสร้างโอกาสใหม่ในด้านต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันก็สามารถทำให้เกิดความไม่แน่นอนและทำลายคนที่ไม่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเข้าใจและการเตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับ AI Disruption เป็นสิ่งสำคัญในยุคที่ AI กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา

จะเห็นว่า AI สามารถทำได้หลายอย่างและอยู่ได้ในหลายอุตสาหกรรม แต่จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับ AI 

 

เรื่องที่คนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI

AI คือหุ่นยนต์: บางคนอาจคิดว่า AI คือหุ่นยนต์ ซึ่งไม่ถูกต้อง ปัญญาประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างและสามารถเป็นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในระบบคอมพิวเตอร์

AI มีความคิดแบบมนุษย์: บางคนอาจคิดว่า AI มีความคิดแบบมนุษย์ แต่ความจริงคือ AI ทำงานตามโปรแกรมและข้อมูลที่ให้มาเรียนรู้ และยังไม่มีความตระหนักหรือความคิดอย่างมนุษย์

AI ไม่เคยผิด: AI สามารถผิดพลาดได้เช่นเดียวกับมนุษย์ ในความจริงคือ AI อาจให้คำตอบที่ผิดพลาดหากข้อมูลที่ให้มาไม่ถูกหรือโมเดล AI ไม่ได้ถูกฝึกสอนอย่างเหมาะสม

AI ไม่มีจุดอ่อน: การคิดว่า AI ไม่มีจุดอ่อนเป็นความคิดผิด เนื่องจาก AI ยังคงมีข้อจำกัด เช่น ข้อจำกัดในการใช้งาน และสามารถถูกใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

AI ทำงาน 24 ชั่วโมง: คนบางคนอาจคิดว่า AI สามารถทำงานตลอดเวลา แต่ในความจริง AI ต้องการการบำรุงรักษาและการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

AI กำลังแย่งงานของมนุษย์: อย่าเพิ่งคิดว่า AI จะมาแย่งงานของมนุษย์ไป แม้ว่า AI จะมีบทบาทในการทำงานบางอย่าง แต่มนุษย์ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้าง, ควบคุม, และใช้ประโยชน์จาก AI

 

แล้วเราจะปรับตัวกับ  AI Disruption ได้ยังไงบ้าง

ยุคของ AI Disruption กำลังเข้าใกล้ชีวิตเรามากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้องวิธีปรับตัวและรับมือเพื่อเข้าสู่ยุค AI Disruption อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับ Mindset ของตัวเอง: เริ่มปรับทัศนคติของตัวเองก่อน มองว่า AI ก็เป็นเครื่องมือในการทำงาน แล้วนำ AI มาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำและในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ : การเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะเข้าใจและนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน จะช่วยให้เราประหยัดเวลาและช่วงในเรื่องของการทำงานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ความเป็นส่วนตัวและความคุ้มครองข้อมูล: ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและความคุ้มครองข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราต้องสร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมและคุ้มครองข้อมูลของเราให้ปลอดภัย ไม่ให้ใครเอาข้อมูลที่เราไม่ยินยอมไปสอน AI ได้

ความรับผิดชอบในการพัฒนาและใช้งาน AI: ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีที่เราพัฒนาและใช้งาน AI เป็นสิ่งสำคัญ เราต้องใช้ AI อย่างอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์และไม่ผิดกฎหมาย

การสร้างกฎหรือกฎหมายที่เหมาะสม: การสร้างกฎหรือกฎหมายที่สอดคล้องกับการใช้งาน AI เพื่อควบคุมความเสี่ยงและส่งเสริมความสามารถในการใช้งาน AI

 

เมื่อเราปรับตัวกับยุค AI Disruption ได้ก็จะเห็นว่าจริง ๆ แล้ว AI ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใคร ๆ คิด AI ก็เป็นแค่เครื่องมือในการทำงาน เราสามารถควบคุมและนำ AI มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  AI อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา แต่มนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและการตัดสินใจสำคัญในการใช้งาน AI

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีก็ยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง มนุษย์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ ๆ แล้วสิ่งที่ล้าสมัยแล้วก็จะถูก Disrupt หายไป เราสามารถเลือกได้ว่า จะอยู่นิ่ง ๆ รอวันถูก Disrupt หรือจะปรับตัวให้เข้ากับวัตกรรมใหม่ ๆ ที่กำลังเข้ามาแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนอย่างคำพูดที่ว่า “AI ไม่ได้จะเข้ามาทำให้คนตกงานหรอก แต่คนที่จะตกงานคือคนที่ไม่รู้จักเอา AI มาใช้ต่างหากล่ะ”

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post