excited-colleagues-celebrating-success-together-with-colleagues-on-city-street.jpg
happy-young-asian-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas
focused-on-his-studying.jpg

ที่ Davoy เราเชื่อในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ ซึ่งสมาชิกในทีมของเราสามารถประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านชีวิตการทำงาน ในฐานะสมาชิกของครอบครัว Davoy คุณจะสามารถเข้าถึงโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการพัฒนาอาชีพ พบกับโปรเจคที่ท้าทายที่จะช่วยให้คุณสามารถผลักดันขอบเขตของคุณและสร้างเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง และเรามีสภาพแวดล้อมที่เน้นการสนับสนุน มีเพื่อนร่วมงานที่แบ่งปัน Passion เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมกับเราและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มีความเป็นพลวัตและสร้างสรรค์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับโลก

ตำแหน่งที่เปิดรับ

2 ตำแหน่ง

Data Engineer / Data Engineer Intern

Business Intelligence Analyst / Business Intelligence Intern