Data Engineer / Data Engineer Intern

Data Engineer / Data Engineer Intern สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์มใหม่สำหรับ End-to-end Data Pipelines ตั้งแต่การ Ingestion, transformation, Management ไปจนถึง Data actualization

 • เชี่ยวชาญในการใช้ภาษา Python และ Object Orientated Programming สำหรับ Data Pipelines
 • สามารถทำงานกับ API, data และ Azure cloud ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มี can-do mindset
 • มีความตั้งใจสูงที่จะเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว
 • มี Start Up Mindset ไม่รังเกียจ ‘Dirty work’ ในบางโอกาส เนื่องจากเราเป็นองค์กรขนาดเล็ก คุณอาจจะต้องทำงานที่หลากหลาย
 • BONUS POINT ถ้าคุณสามารถสร้าง Visualizations & Dashboards ได้ด้วย Python
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่เปลี่ยนสายอาชีพ

ในช่วงแรกของการทำงานคุณจะ :

 • ได้เรียนรู้ว่าจะนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างไร
 • ได้สร้างและใช้งาน Data Pipelines ด้วย Python/SQL ใน Azure Cloud
 • ได้รับกรรมสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ Web portal เพื่อเรียกใช้แพลตฟอร์มข้อมูลทั้งหมด
 • ได้เข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า และเข้าร่วมการฝึกอบรมภายในองค์กร/ออนไลน์ฟรี

สวัสดิการของพนักงาน:

 • โบนัสผลงานประจำไตรมาส
 • มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นและทำงานจากระยะไกลเป็นส่วนใหญ่ตราบเท่าที่ทำงานเสร็จ (WFH 4 วัน / เข้าออฟฟิศ 1 วันต่อสัปดาห์)
 • สมาชิกในทีมสามารถตัดสินใจเลือกเมนูอาหารกลางวันและกิจกรรมทีมรายเดือนได้เอง
 • ออฟฟิศอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ TCDC/MRT สามย่าน ย่านฮิปสเตอร์มีอาหารให้เลือกมากมาย
 • โอกาสในการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมและในการเริ่มต้นเข้าสู่สายงานด้าน Data
 • องค์กรมีลักษณะเป็น Flat Organization ทำให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ภายในวันเดียว

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่ง Resume พร้อมตำแหน่งที่คุณต้องการสมัครและเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ lin@davoy.tech