Blog & News

Will We Have a Terminator AI?
Analytics-TH

Will We Have A Terminator AI?

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี

Analytics-TH

Data Asset คืออะไร?

การใช้ประโยชน์จาก Data As

Analytics-TH

Data Role

Data Role ในยุคปัจจุบันที

Analytics-TH

ปัญหาที่มักพบเมื่อทำ Dashboard พร้อมเข้าใจถึงประโยชน์และหลักการเบื้องต้น

คนในแวดวงธุรกิจส่วนใหญ่จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่า Dashboard มีหน้าที่หลักในการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มารวมกันแล้วนำเสนอให้กับผู้บริหารเกิดความเข้าใจมากขึ้น แล้วจะถูกวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางธุรกิจ แต่ทั้งนี้เมื่อลงมือทำจริง ๆ ก็มักพบปัญหาได้เสมอ รวมถึงอยากแนะนำด้านประโยชน์และหลักในการทำเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจด้วย

Analytics Implementation-TH

เริ่มทำ AI ยังไงดี?

เหตุมันเกิดจาก คนไปอ่านหนังสือ ว้าวววว Machine Learning, AI กำลังจะมาแล้ว เอ๊ะ แล้วเราก็ต้อง Digital Transformation ด้วยละกัน เดี๋ยวเราจะทำ AI กันนะ

Analytics Implementation-TH

Dashboard คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

เริ่มหลายคนพูดถึง Dashboard กันมากขึ้น ในบทความนี้จะพูดถึงว่า Dashboard คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราจึงควรทำ?

Analytics-TH

เทคนิคในการทำกราฟ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการอธิบายดาต้าของคุณให้คนอื่นฟัง นั่นคือการทำกราฟออกมาให้กราฟช่วยอธิบาย จริงๆแล้วการทำกราฟไม่เพียงจะช่วยคุณเล่าเรื่องที่จะนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังจะช่วยคุณให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นด้วย

ในการทำกราฟ นอกจากการรู้จักกราฟแบบต่างๆแล้ว เราอยากจะแนะนำให้คุณรู้จัก ‘Semiology of Graphic’ ซึ่งหลายๆคนมักจะมองข้าม ซึ่งคือการนำส่วนประกอบต่างๆของกราฟ มาใช้อธิบายส่วนต่างๆของดาต้า

Analytics-TH

Likert Scale : จากคะแนน 1-5 คุณชอบ…มากน้อยแค่ไหนคะ?

มารู้จัก Likert Scale กันดีกว่า มันคือเสกล 1-5  / 1-7 / 1-9 อะไรก็ว่าไป โดยที่ควรจะเป็นจำนวนคี่ เพื่อที่จะได้มีคะแนนตรงกลาง คือ Neutral หรือ กลางๆ