แดชบอร์ดฝ่ายขาย

แดชบอร์ดการขาย (Sale Dashboard) สามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขาย ข้อมูลนี้สามารถระบุแนวโน้ม สิ่งที่ควรปรับปรุง และให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคา การตลาด และการขาย

แดชบอร์ดสินค้าคงคลัง

ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันสูงด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในงานส่วนต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างยิ่ง แดชบอร์ดสินค้าคงคลัง หรือ Inventory Dashboards คือสิ่งที่เข้ามาช่วยให้เห็นภาพรวมและติดตามข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูล (Data-driven Decision Making)

แดชบอร์ดการตลาดออนไลน์

ในยุคของโลกดิจิทัล การตลาดออนไลน์เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ ธุรกิจต้องอาศัยแดชบอร์ดที่เป็นศูนย์รวมของข้อมูลเป็นตัวช่วยในการนำทาง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆที่ถูกวางไว้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างเป็นระบบ เมื่อมีการนำแดชบอร์ดไปใช้อย่างถูกต้อง ธุรกิจของคุณก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ