Data Asset คืออะไร?

การใช้ประโยชน์จาก Data Asset สำหรับ SMEs Business

ในยุคสมัยปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดไหนก็ตาม หากธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Data Asset ได้ย่อมได้เปรียบกว่าในการแข่งขันทางธุรกิจเสมอ เรามาดูกันว่า Data Asset คืออะไรและสำคัญอย่างไร และธุรกิจ SMEs จะสามารถใช้ประโยชน์จาก Data Asset อย่างไรบ้างในปัจจุบัน

Data Asset คืออะไร?

Data Asset ในที่นี้หมายถึงข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจหรือองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้จากการขายสินค้า การสั่งของ หรือ ข้อมูลทางการตลาดต่างๆ โดยสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data) อย่างเช่นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ spreadsheet ต่างๆ และ ข้อมูลใน database หรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (unstructured data) เช่น โพสต่างๆใน social media ไม่ว่าข้อมูลอยู่ในรูปแบบใดสิ่งสำคัญคือ Data Asset จะต้องสามารถนำมาสร้าง insight ได้เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือ พัฒนาด้านต่างๆของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้

Data Asset

Data Asset สำคัญต่อธุรกิจแบบ SMEs อย่างไร?

  1. ช่วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วย (data-driven decision) ทำให้ธุรกิจสามารถะวางกลยุทธ์ได้ตอบโจทย์และแม่นยำมากขึ้น เช่น ข้อมูลการขายสามารถแสดง trend และ pattern ของสินค้าได้ แสดงให้เห็นว่าสินค้าชิ้นไหนขายดีบ้าง แล้วขายดีช่วงไหน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาต่อยอดในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ต่อไปได้
  2. รู้ใจลูกค้ามากขึ้น การเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจทุกประเภท การศึกษาข้อมูลของลูกค้าสามารถทำให้ธุรกิจพัฒนาสินค้าและบริการ หรือ ทำการตลาดได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีมากขึ้น เช่นการ Personalized Marketing Campaigns สามารถใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายกลุ่ม และสร้าง Marketing campaign เพื่อตอบสนองลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ช่วยให้กระตุ้นยอดขายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือการทำ Customer Feedback Analysis เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือโอกาสในการพัฒนาของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
  3. การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆของธุรกิจได้ เช่น การนำข้อมูลของรายการสินค้ามาทำ Inventory Management Optimization สามารถช่วยให้เราจัดการ stock และ order วัตถุดิบได้ดีมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากการ overstocking และ stockouts ได้
  4. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในการแข่งขันทางธุรกิจ คนที่มีข้อมูล หรือ Data Asset และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มี เพราะถ้าธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีตามความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าก่อนได้เป็นเจ้าแรกๆของตลาดย่อมได้เปรียบกว่าเสมอ

 

Data Asset

ธุรกิจ SMEs จะใช้ประโยชน์จาก Data Asset อย่างไร

  1. การเก็บและจัดการข้อมูล ก่อนที่เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลย่อมต้องมีข้อมูลก่อน ควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลและจัดการอย่างมีระบบ ซึ่งรวมไปถึงการวางระบบเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่น website analytics, sales transactions รวมถึง software ต่างๆ การใช้ระบบ ERP หรือ POS ก็จะช่วยให้การเก็บและจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. ลงทุนกับ Data Analytics Tools หลังจากมีข้อมูลแล้วก็ต้องหา Insight ที่มีประโยชน์จากข้อมูลที่เรามี ปัจจุบันมีเครื่องมีที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลมากมายซึ่งราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ตัวอย่างเช่น Power BI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตังแต่ขั้นพื้นฐานไปจนขั้น advanced ได้ และแสดงผลในรูปแบบ Interactive Data Visualization ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและช่วยให้การหา Insight จากข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายได้ สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลตั้งแต่ spreadsheet ไปจนถึงข้อมูลใน database ได้
  3.  มีการตรวจเช็คคุณภาพของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ หากข้อมูลที่มีนั้นไม่มีคุณภาพ เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริง ก็อาจจะทำให้ Insight ที่ได้มานั้นไม่ถูกต้องและส่งผลต่อการตัดสินใจวางกลยุทธ์ต่างๆให้ไม่มีประสิทธิภาพตามได้ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (validation checks) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  4. เสริมสร้างนิสัยการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นตัวชี้นำ (data-driven decision) Data Asset จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกนำมาใช้ ดังนั้นองค์กรควรส่งเสริมผู้บริหารหรือพนักงานทุกภาคส่วนให้สำคัญกับการใช้ข้อมูลร่วมในการตัดสินใจวางกลยุทธ์หรือพัฒนาด้านต่างๆอย่างจริงจัง การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน data ให้แก่พนักงานในองค์กรจะช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนโดยใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น
  5. ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลภายนอก (External Data Source) แม้ว่าข้อมูลภายในจะเป็นข้อมูลที่สามารถให้คุณค่าแก่ธุรกิจได้แม่นยำและเกิดประโยชน์แล้ว แต่การใช้ข้อมูลภายนอกร่วมด้วยจะทำให้ธุรกิจเห็นภาพรวมได้มากขึ้นเช่น การศึกษาข้อมูลจากคู่แข่ง, market trends, ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ สามารถช่วยให้เข้าใจในสภาพแวดล้อมได้กว้างมากขึ้น

โดยรวมแล้ว Data Asset ที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ การแข่งขัน และการตัดสินในทางธุรกิจ โดยการเก็บและจัดการข้อมูล วิเคราะห์เพื่อหา Insight และใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่ขึ้น ช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตละพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในยุคสมัยที่ Data สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต

และหากใครอยากรู้ว่า Data Infrastructure คืออะไรสำคัญยังไงบ้างสามารถตที่จะเข้าไปอ่านจากบทความของเราได้จากลิ้งค์นี้ https://davoy.tech/th/data-infastructure/ นอกจากนี้หากใครที่อยากที่จะเริ่มมีการออกแบบ Data Infrastructure เพื่อนำ Data มาสร้าง Value Insight ให้กับองค์กรณ์ของคุณ Davoy ของเราก็พร้อมที่จัดบริการ Data ครบวงจรเริ่มต้นที่เดือนละ 25,000 บาท หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ add มาได้ที่ Line: @DAVOY ได้เลย

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post