Data Role

Data Role

ในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หลายๆองค์เริ่มมีการตั้งทีม Data ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการกับข้อมูลโดยเฉพาะ โดยองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วทีม Data มีตำแหน่งอะไรบ้าง องค์กรต้องการโฟกัสที่จะโฟกัสการจัดการข้อมูลด้านไหนเป็นพิเศษ วันนี้เราจะมาดูหน้าที่และความสำคัญของจำแหน่งของสายงาน Data กัน ว่าแต่ละตำแหน่งมีความรับผิดชอบในด้านใดและควรมีทักษะใดบ้าง

Data Engineer งานที่เปรียบเสมือนสถาปนิกและผู้สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลขององค์กร หน้าที่หลักคือออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เช่น ฐานข้อมูล ระบบคลาวด์ รวมถึงการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น Data Engineer ต้องทำการสร้าง Pipeline ระบบเก็บข้อมูลการซื้อขายสินค้าจากหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยทักษะสำคัญที่ต้องใช้ใน Data Engineer คือความสามารถในการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย การจัดการ Database อย่าง SQL และ การทำงานกับ Cloud service ต่าง ๆ เช่น Azure จากทาง Microsoft หรือ Big Query ของ Google เนื่องจากในปัจจุบันหลายองค์กรเลือกที่ใช้บริการการเก็บข้อมูลบน Cloud เพื่อความสามารถในการ scale ตามความต้องการในอนาคต Data Engineer จึงเปรียบได้เสมือนผู้ที่จะมาทำให้ Foundation การใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล ลดเวลาการ cleaning ข้อมูลให้กับทีมงานในตำแหน่งอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Data Analyst เปรียบได้กับนักวิเคราะห์ที่ทำหน้าที่สกัดข้อมูลสำคัญและแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อหา Insight หรือข้อได้เปรียบทางธุรกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ โดยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งาน Analyst เช่น SQL, Excel, Power BI หรือโปรแกรมในการทำ Visualization อื่น ๆ ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่ KPI สำคัญ ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลยอดขายมาวิเคราะห์เปรียบเทียบตามช่วงเวลา ภูมิภาค หรือกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ผู้บริหารเห็นแนวโน้มและสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม ทักษะที่สำคัญใน Data Analyst คือการตั้งคำถาม การสังเกตการณ์ต่าง ๆ ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่หรือ Domain knowledge ก็สำคัญเช่นกัน เนื่องจาก Data Analyst ต้องเป็นคนที่เข้ามาขุดหา Insight จากข้อมูลที่มีอยู่ การมีความรู้ในธุรกิจของงานที่ทำอยู่จะช่วยทำให้มองเห็นและรู้ว่าควรมองหาข้อมูลจากจุดไหนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การสื่อสารข้อมูลให้ Stakeholders หรือผู้มีส่วนร่วม มีควาเข้าใจในตัวข้อมูลมากยิ่งขึ้น ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจาก Data Analyst จะเป็นคนเชื่อมคนจากฝั่ง Technical และ ฝั่ง Business ให้เห็นเป็นภาพเดียวกันมากที่สุดการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

Data Scientist มีหน้าที่ในการออกแบบจำลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต หนึ่งในเครื่องมือสำคัญของ Data Scientist คือการใช้ Machine Learning ที่สามารถค้นพบความสัมพันธ์และพฤติกรรมจากข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือ Big Data ตัวอย่างเช่น การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายความต้องการสินค้า โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสั่งซื้อและปัจจัยอื่นๆ ทำให้บริษัทวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำมากขึ้น หรือการสร้างโมเดลมาทำนายการจัดเก็บสต็อกสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะที่สำคัญใน ตำแหน่ง Data Scientist คือความรู้ในเรื่องของสถิติต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพของโมเดลที่สร้างขึ้นมา

 

การมีทีม Data ที่เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของบริษัทนั้นจะช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ การวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ จนถึงการพัฒนาโมเดลที่นำมาทำนายปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยในการปรับองกรณ์ให้พร้อมรับโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 

และหากใครที่อยากที่จะเริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลขึ้นมาในองค์กรณ์ของคุณ Davoy ของเราก็พร้อมที่จัดบริการ Data ครบวงจรเริ่มต้นที่เดือนละ 25,000 บาท หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ add มาได้ที่ Line: @DAVOY ได้เลย

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post