อะไรคือ Pivot และ Unpivot ใน Power BI

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post

Data Warehouse คืออะไร?

Data Warehouse หรือคลังข้อมูล เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร

Read More »