แดชบอร์ดฝ่ายขาย (Sale Dashboard) สามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยให้ข้อมูลเชิงลึก (insight) เกี่ยวกับข้อมูลการขาย ข้อมูลนี้สามารถระบุแนวโน้ม สิ่งที่ควรปรับปรุง และให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคา การตลาด และการขาย

Sales Dashboard ช่วยในกระบวนการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้อย่างไร

  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการขาย ช่วยให้ธุรกิจระบุแนวโน้มและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
  • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น: ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการขายทั้งหมดทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  • เพิ่มการมองเห็น: ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ธุรกิจระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • การสื่อสารที่ดีขึ้น: ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างพนักงานขาย ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ เนื่องจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันในการอ้างอิง

ตัวอย่างแดชบอร์ด

6 ขั้นตอนสำคัญในสร้างและการประยุกต์ใช้ Sale Dashboard

  1. วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและกำหนดตัวชี้วัด ระบุเป้าหมายของแดชบอร์ดพร้อมทั้งตัวชี้วัดที่จะติดตาม เช่นรายได้,ปริมาณการขาย ,ยอดขายต่อบิล และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
  2. ออกแบบแดชบอร์ด แดชบอร์ดควรมีความสวยงามและใช้งานง่ายนำเสนอ KPIs และตัวชี้วัดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ควรออกแบบให้ผู้ใช้งานสำรวจข้อมูลได้ตามต้องการ
  3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากความต้องการของแต่ละองค์กร ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมได้แก่ Power BI, Tableau และ Looker
  4. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  เช่น ระบบ CRM แพลตฟอร์มการตลาดและระบบสนับสนุนลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องทำการแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
  5. จัดอบบรมการใช้งานแดชบอร์ด เมื่อสร้างแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งสำคัญคือต้องฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมนี้ควรครอบคลุมถึงวิธีการใช้งานแดชบอร์ด, การตีความข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธ์ภาพมากยิ่งขึ้น
  6. ตรวจสอบและอัปเดต  แดชบอร์ดควรได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการขององค์กร และมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหรือกระบวนการขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Davoy Consulting Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยช่วยให้ลูกค้าวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการทำแดชบอร์ด
ตัวอย่างเครื่องมือในตลาด

รับให้คำปรึกษาฟรี 1 ชม. เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

เริ่มต้นง่ายๆ เพียงกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างเพื่อจองรับคำปรึกษาฟรีหนึ่งชั่วโมง ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงแต่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ แต่ยังมีความเข้าใจในธุรกิจ เราพร้อมที่จะช่วยคุณเริ่มใช้แดชบอร์ดและข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจและสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ