Will We Have A Terminator AI?

Will We Have a Terminator AI?

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว คำถามที่หลายๆ คนน่าสนใจคือ จะมีเทอร์มิเนเตอร์ AI หรือ AGI (Artificial General Intelligence) ในอนาคตหรือไม่ หากเรามาทำความเข้าใจกันเรื่อง AGI กันก่อน เราจะพบว่า AGI นั้นต่างจาก AI ปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า ANI (Artificial Narrow Intelligence) อยู่มาก
ตัวอย่างของ ANI ที่เราอาจเคยได้ยินกันมากันอยู่แล้ว เช่น Chat GPT-4o, Midjourney ฯลฯ ที่ดูเหมือนว่าสามารถทำงานหลากหลายให้กับเรา แต่จริงๆ แล้ว ANI นั้นมีข้อจำกัดในความสามารถ เช่น การแปลงข้อความเป็นข้อความอื่น หรือข้อความเป็นภาพ และยังไม่สามารถสั่งการได้
สำหรับ OpenAI ที่เป็นผู้พัฒนา GPT, Dall-E นั้นมีเป้าหมายที่จะพัฒนา AGI ภายใต้การนำทีมของ Sam Altmans แต่ในปีที่ผ่านมามีข่าวว่าเขาถูกปลดออกเนื่องจากไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของ AGI ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อมนุษยชาติ
เราอาจจะยังอยู่ห่างไกลจากการมี AGI แต่เราควรต้องให้ความสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบ AI ก่อนที่เราจะให้ AI กระทำใดๆ แทนตัวของเรา

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post