เพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณ

ด้วย DATA

SERVICE

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมให้กับธุรกิจของคุณ โดยให้คำปรึกษาอย่างครบคลุม ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย พัฒนาและนำเสนอโซลูชันโดยผู้เชี่ยวชาญ และสอนให้ทีมงานของคุณมีทักษะในการเข้าใจข้อมูลอย่างมีความสามารถ

Data Intelligence

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำ Data มาใช้ในธุรกิจ เช่น การลือก Data use case, การเก็บข้อมูล
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ขั้นตอนการทำงาน และโครงสร้างทีม , เป็นกรรมการสำหรับ Data Hackathon
 • พัฒนาระบบ และบริการเกี่ยวกับ Data ได้แก่ การพัฒนาระบบเก็บข้อมูล , การออกแบบ Database , การรวบรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มายัง Data Lake / Data Warehouse,
  การรันโมเดลต่าง ๆ เช่น Segmentation
 • จัดทำ Dashboard และ Data Visualization ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Power BI, Tableau, Google Looker Studio เพราะเราเชื่อว่าการทำให้ ทุกคนเข้าใจ Data เป็นส่วนสำคัญของการนำ Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์

Process Modernization

 • วิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วยหลักการ Design Thinking และ Business Process Analysis
เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แนะนำเครื่องมือต่าง ๆ รวมไปถึง AI ที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
เมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ไม่เกิดการต่อต้านจากพนักงานและเกิดการนำไปใช้จริง

Technology Workshop

 • จัดอบรมสัมมนา เพิ่มทักษะด้าน Data เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำ Data ได้
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ
  จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ ม.ศิลปากร และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ

WHY US

ที่ Davoy เรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม
ความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลนวัตกรรมทำให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ส่งเสริมการเติบโต และบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

ความใส่ใจถึงผู้ใช้งาน

ผลลัพธ์จากการใช้ Data

ผู้บริหารของเรา

Lin

กนกกร ประสงค์ธนกิจ

 • ประสบการณ์ทำงานที่ Dtac, Shopee และ INTAGE
 • มีความชำนาญด้าน Marketing Analysis, Business Intelligence 

Zac

Zac Chian

 • ประสบการณ์ทำงานที่ Sony, Dyson, Dolfin Walter
 • มีความชำนาญด้าน Data Engineer, IT Consultant

Our Tools

เครื่องมือที่เราใช้สำหรับการจัดการข้อมูล

เราได้รับความไว้วางใจ

จากบริษัทชั้นนำ

ลูกค้าที่ผ่านมา

WHAT OUR CLIENTS SAYS

ประทับใจทีมดาวอยมากค่ะ ทำงานรวดเร็วและมีการอัพเดตความคืบหน้าอยู่ตลอดค่ะ

ทีมดาวอยคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำรวดเร็วดีมากค่ะ

คิดถูกที่ให้ดาวอยทำ Dashboard ให้ ทำให้เราเห็นภาพรวมของบริษัทมากขึ้น

น้อง ๆ ทีมดาวอยคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดและทำงานกันอย่างเป็นมืออาชีพมาก

Latest Article

post davoy en
More
Categories
post davoy en

Contact Us

กรอกข้อมูลตามด้านล่าง เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับได้เลยค่ะ

  Or contact us on