How to be Empowered Data User

ในยุคที่เทคโนโลยีและ Data เป็นสิ่งที่มีสำคัญมากในองค์กร แต่หลายองค์กรกลับพบว่าการนำเทคโนโลยีและ Data มาใช้นั้นไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่คาดหวังไว้ เหตุผลหลัก ๆ มาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของ Data ของบุคลากรภายในองค์กร ในบทความนี้เรา Davoy จะมาบอกว่าทำยังไงถึงจะเป็น Empowered Data User ได้ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของการใช้ Data ในองค์กรนั่นเอง

 

การมีพนักงานที่เข้าใจในพื้นฐานของ Data นั้นมีความสำคัญมากในปัจจุบัน

เพราะ Data คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านธุรกิจและการจัดการภายในองค์กรเอง Data สามารถทำให้การตัดสินใจในองค์กรมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ด้วยการใช้ Data ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวตามสถานการณ์และแนวโน้มทางธุรกิจได้ดี แต่ถ้าพนักงานยังขาดความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของ Data จะทำให้ Data ที่มีนั้นถูกนำมาใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ กลับกันถ้าเรามีพนักงานที่เข้าใจในพื้นฐานของ Data จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแผนธุรกิจที่มีความแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ และนำไปสื่อสารกับ Data Team หรือ IT Team ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Data โดยตรงได้ง่ายและเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้องค์กรนำ Data มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ช่วยให้องค์กรมีความร่วมมือที่ดีขึ้น และทำให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันในการใช้ Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนวิธีที่จะเป็น Empowered Data User ได้จริง ๆ นั้นมีด้วยกันหลายวิธี

แต่สิ่งแรกเลย เราต้องเข้าใจก่อนว่า Data คืออะไร สำคัญยังไง นำไปใช้ทางไหนได้บ้าง คำศัพท์เชิง Data ต่าง ๆ ทรัพยากรข้อมูล และกระบวนการทางด้าน Data ควรเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อน การทำความเข้าใจเบื้องต้นนี้จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Data ได้ เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจในพื้นฐานของ Data แล้วเราสามารถนำสิ่งที่เราเข้าใจมาใช้กับเครื่องมื่อต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เช่น AI นั้นเกี่ยวกับ Data ยังไง หลักการทำงานของมันคืออะไร หรือสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการจัดการ Data ได้อย่างเหมาะสม

ทักษะการวิเคราะห์ Data ก็สำคัญ ควรเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม สามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลและทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานร่วมกับ IT Team และ Data Team ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถนำเสนอความต้องการของทีมหรือองค์กรในด้าน Data ได้อย่างถูกต้อง การเข้าใจ Data ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความรู้ แต่ยังเป็นการทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ Data มีความถูกต้องมากที่สุด

 

การที่เราเป็น Empowered Data User ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ Data แต่ยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทีมและองค์กรให้ก้าวทันแนวโน้มของการใช้ Data ในปัจจุบัน ด้วยการทำความเข้าใจเรื่อง Data การพัฒนาทักษะ และการทำงานร่วมกับทีม เราจะเป็นผู้นำที่สามารถนำ Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

ถ้าอยากจะเป็น Empowered Data User ที่เข้าใจ Data ในองค์กรให้มากขึ้น ทางเรา Davoy.tech มีคอร์สที่พร้อมจะตอบปัญหาที่คาใจในบทความนี้ได้ทั้งหมดและเปิดโลกแห่ง Data ให้กับคุณเอง ใครสนใจที่จะสมัครหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างเลย

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post

Data Role

Data Role ในยุคปัจจุบันที

Read More »