Management Report ที่ดีควรเป็นอย่างไร และควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ในบทความนี้ Davoy จะพาทุกท่านไปรู้จักว่า Management Rep […]

Dashboard Canvas : ควรใส่ใจอะไรบ้างในการออกแบบแดชบอร์ด

หลักการในการทำ Dashboard ที่ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง

ปัญหาที่มักพบเมื่อทำ Dashboard พร้อมเข้าใจถึงประโยชน์และหลักการเบื้องต้น

คนในแวดวงธุรกิจส่วนใหญ่จะเข้าใจกันอยู่แล้วว่า Dashboard มีหน้าที่หลักในการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มารวมกันแล้วนำเสนอให้กับผู้บริหารเกิดความเข้าใจมากขึ้น แล้วจะถูกวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางธุรกิจ แต่ทั้งนี้เมื่อลงมือทำจริง ๆ ก็มักพบปัญหาได้เสมอ รวมถึงอยากแนะนำด้านประโยชน์และหลักในการทำเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจด้วย

Dashboard คืออะไร? ในบทความนี้มีคำตอบ!

Dashboard คืออะไร? ในบทความนี้มีคำตอบ! ปฏิเสธไม่ได้เลยว […]

เริ่มทำ AI ยังไงดี?

เหตุมันเกิดจาก คนไปอ่านหนังสือ ว้าวววว Machine Learning, AI กำลังจะมาแล้ว เอ๊ะ แล้วเราก็ต้อง Digital Transformation ด้วยละกัน เดี๋ยวเราจะทำ AI กันนะ

อะไรคือ Pivot และ Unpivot ใน Power BI

ในหลายๆครั้ง เรามักจะเจอปัญหาว่า ทำกราฟที่ต้องการไม่ได้จากข้อมูลดิบที่เรามี ความจริงก็คือเราจะต้อง ‘shape’ ข้อมูลให้เป็นในรูปแบบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะนำไปสร้างกราฟต่างๆ ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดแข็งของ Power BI ที่เราชอบมากๆ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thai PDPA Law

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Thai PDPA Law ได้ถูกประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

Dashboard คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?

เริ่มหลายคนพูดถึง Dashboard กันมากขึ้น ในบทความนี้จะพูดถึงว่า Dashboard คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราจึงควรทำ?